ALV 6 oktober 2022 | 20.30

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
donderdag 6 oktober 2022 om 20.30 uur in ‘de Agaat’.

De AGENDA is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 2021
 4. Financiën
  4.1 Financieel verslag seizoen 2021/2022
  4.2 Begroting seizoen 2022/2023
  4.3 Contributie seizoen 2022/2023
  4.4 Bevindingen kascommissie en nieuw lid kascommissie
 5. Bestuurssamenstelling
  Vacature Jeugdzaken vacant,hiervoor kunnen kandidaten zich aanmelden.

read more

Posted in VCA