Lidmaatschap

Soorten lidmaatschap van voetbalvereniging VCA

Binnen VCA kennen we volgens de statuten 4 soorten leden:

  • Actieve spelende leden

Dit zijn (jeugd)leden die nog wekelijks (of met regelmaat) voetballen. Volgens onze statuten hebben deze leden stemrecht op de jaarvergadering en betalen zij jaarlijks contributie.

  • Actieve rustende leden

Dit zijn leden die geen actief spelend lid zijn, maar wel een KNVB-functie vervullen, bv scheidsrechter, leider, consul, bestuurslid. Zij hebben vanuit die functie verplicht een KNVB-lidmaatschapsnummer. Volgens onze statuten hebben deze leden stemrecht op de jaarvergadering. De meesten zijn tevens steunend lid (en betalen uit die hoedanigheid contributie) of lid van de club van 100.

  • Ereleden

Dit zijn leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor VCA en tijdens een Algemene Ledenvergadering door minimaal 2/3 van de aanwezige leden als zodanig zijn benoemd.

  • steunende leden

Dit zijn leden die niet (meer) actief voetballen en geen KNVB-functie vervullen, maar VCA wel graag financieel willen steunen met een jaarlijkse bijdrage/contributie . Volgens onze statuten hebben deze leden geen stemrecht op de jaarvergadering. Wel hebben zij, net als actieve leden, recht op gratis toegang tot de thuiswedstrijden van VCA 1 en ontvangen zij het VCA-blaadje.

Daarnaast kent VCA nog:

  • Vrijwilligers

Vrijwilligers steunen VCA door in hun vrije tijd werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren. Vaak zijn zij ook nog betrokken als actief spelend of rustend lid of steunen zij ook financieel (als steunend lid of via de club van 100).

  • Sponsors

Sponsors zijn bedrijven die VCA financieel (of in natura) steunen. Zij hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van VCA 1, ontvangen het VCA blaadje en worden jaarlijks uitgenodigd voor de sponsordag en de VIP-dag.

Een bijzondere groep van sponsors zijn de leden van de club van 100. Zij betalen jaarlijks € 50,-. Daarvoor hebben zij gratis toegang tot de thuiswedstrijden van VCA 1 en spelen zij dan gratis mee met de loterij, zij ontvangen het VCA-blaadje en zij worden jaarlijks uitgenodigd voor de VIP-dag.

Samenvattend zijn de rechten en plichten:

Soort lid Contributie Sponsor- bijdrage Stemrecht Vca blaadje Toegang thuiswedstrijden Gratis loterij Sponsor dag Vip dag
Actief spelend lid Ja (afhankelijk van leeftijd) Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Actief rustend lid Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee
Erelid Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja
Steunend lid Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee
Vrijwilliger Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee
Sponsor Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja
Club van 100 Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja
  • Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen dient vóór 1 juni van het nieuwe seizoen te zijn gedaan door een mail te sturen naar ledenadministratie@vca-stagatha.nl en zijn pas geldig na ontvangst van een bevestiging. Indien dat niet het geval is zal de contributie geind worden, reden hiervoor zijn de kosten tbv afdracht knvb.