ALV 2023 – 4 oktober 20.30 in de Agaat

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op

WOENSDAG 4 oktober 2023 om 20.30 uur in ‘de Agaat’.