ALV 6 oktober 2022 | 20.30

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
donderdag 6 oktober 2022 om 20.30 uur in ‘de Agaat’.

De AGENDA is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 2021
 4. Financiën
  4.1 Financieel verslag seizoen 2021/2022
  4.2 Begroting seizoen 2022/2023
  4.3 Contributie seizoen 2022/2023
  4.4 Bevindingen kascommissie en nieuw lid kascommissie
 5. Bestuurssamenstelling
  Vacature Jeugdzaken vacant,hiervoor kunnen kandidaten zich aanmelden.

Pauze

 1. Jeugdzaken
 2. Onderhoud
 3. Sponsoring, club van 100
 4. Samenwerking
  9.1 binnen St. Agatha
  9.2 andere verenigingen
 5. Technische zaken
 6. Vrijwilligerszaken
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bestuur VCA