Plotseling overlijden Loes

Met verbijstering en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Loes Graat.
Als vereniging zijn wij dankbaar voor het vele werk dat Loes al die jaren heeft verricht. Loes heeft jongstleden zelfs een lintje gekregen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor al het vrijwilligerswerk van de afgelopen Jaren.

Wij verliezen in haar een zeer gewaardeerd vrijwilligster, stuwende kracht en een echte VCA’er. Daarnaast zullen we de welbekende spreuk: ‘Hup die gele’ erg gaan missen!

Wij wensen Leo, familie en vrienden veel sterkte voor de toekomst om dit zware verlies te
verwerken.