post

Denk mee over de toekomst van VCA en de samenwerking met andere verenigingen

Hoe ziet de toekomst van VCA eruit? Hoe willen en kunnen we met andere verenigingen samenwerken? Daar gaan we naar kijken op 9 maart en jij mag met ons meedoen en -denken. Samen maken we VCA klaar voor de toekomst!

VCA St. Agatha, club van ons allemaal! Het is de plek waar jong en oud samen komt en hun passie deelt. Op én naast het veld. Maar de wereld verandert en ook wij krijgen te maken met verschillende uitdagingen. Daarom overwegen we meer te gaan samenwerken met andere (voetbal)verenigingen.

Onze leden maken onze club

Als bestuur willen we met onze leden in gesprek gaan om de kansen en de uitdagingen voor deze samenwerking te bespreking. Alles is bespreekbaar! Zo kunnen we jullie wensen en behoeften op een goede manier meenemen. Want onze leden en vrijwilligers maken onze club. Daarom willen we jou als lid, ouder of verzorger de kans geven om met ons mee te denken. Iedereen is van harte uitgenodigd. Wil jij meedenken? Kom dan op maandag 9 maart naar de kantine van VCA in MFA De Agaat. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Meld hier je aan.

Het VCA-bestuur zou graag zien dat een commissie wordt opgericht met vertegenwoordiging van alle geledingen uit de vereniging: spelende senioren en (ouders van) jeugspelers, supporters/vrijwilligers om zo een breed draagvlak te creëren voor vervolgstappen!

Voor vragen of opmerkingen neem contact op via: info@vca-stagatha.nl

Namens het bestuur van VCA