Uitnodiging ledenvergadering 3 oktober 2019

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 3 oktober 2019 om 20.30 uur in ‘de Agaat’.

Binnenkort wordt via de mail de agenda toegestuurd.