Oproep aan iedereen

Vacatures VCA
· Bestuursfuncties
· Sponsorcommissie
· Activiteitencommissie
· Grensrechter VCA 1
· Kantinemedewerkers

Vele handen maken licht werken! Jullie kunnen ook gezamenlijk invulling geven aan diverse vacatures.

Wil je meer weten? Lees dan het bijgevoegde document!

Interesse? Neem even contact op met één van de bestuursleden:

– Arthur Baudet: voorzitter@vca-stagatha.nl
– Piërre Gerrits: secretaris@vca-stagatha.nl
– Jurre Cuppen: penningmeester@vca-stagatha.nl


Vacatures VCA

Op onze ledenvergadering van 28 september hebben wij al aangegeven dat wij diverse vacatures hebben binnen onze vereniging. Wij hebben in deze vergadering de aanwezigen gevraagd of zij konden instemmen met het opstellen van een plan om leden naast hun sportieve rol nadrukkelijker ook een rol als vrijwilliger te laten vervullen. De vergadering stemde hiermee in. De aanwezige leden gaven echter ook aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de diverse vacatures. Om deze reden geven wij in onderstaand overzicht aan welke vacatures wij hebben en wat zij ongeveer inhouden.

Bestuur

In het bestuur zijn de volgende functies vacant:

· Bestuurslid Algemene Zaken (1x per 2 maanden een vergadering van het Algemeen Bestuur) Ondersteunt het Dagelijks Bestuur met alle voorkomende zaken en andere taken zijn onder andere: contactpersoon van de gemeente, contactpersoon MFA, vrijwilligerszaken (met name kantinezaken) en stuurt de Activiteitencommissie aan.

· Bestuurslid Sponsoring (1x per 2 maanden een vergadering van het Algemeen Bestuur)

Is aanspreekpunt van de Sponsorcommissie en daarmee ook verantwoordelijk voor de sponsoradministratie, werving en behoud van sponsors.

Commissies

Op dit moment zijn twee commissies onderbezet dan wel niet bezet. Het betreft:

· Sponsorcommissie

Op dit moment bevat de sponsorcommissie eigenlijk slechts 1 persoon. Deze commissie verdient dan ook nadrukkelijk de aandacht en vraagt om onmiddellijke uitbreiding. Tenslotte is dit ook de commissie die naast de inkomsten van de contributie de belangrijkste bron van inkomsten is voor onze vereniging. Naast de bemensing van de commissie vraagt ons sponsorbeleid ook om een echte vernieuwing. Wij stellen in deze dan ook voor om eerst een denktank te bemensen om te komen tot een sponsorbeleid van deze tijd en vervolgens vanuit de denktank te komen tot een kwalitatief goed bezette sponsorcommissie. Wij zoeken deze personen die zitting willen hebben in deze denktank!

· Activiteitencommissie

Deze commissie heeft als taak voor de nodige ontspanning te zorgen en zodoende de broodnodige saamhorigheid te creëren. Dit kan eventueel in overleg en in samenwerking met Quick Up. Het betreft onder andere seizoensopening, winterfeest, vrijwilligersavond en seizoensafsluiting.

Specifieke functies/taken

· Grensrechter VCA 1

Op dit moment heeft VCA 1 geen vaste grensrechter meer. Deze functie blijkt heel moeilijk in te vullen. Vandaar dat wij willen voorstellen hiervoor een pool van personen samen te stellen. Het betreft in totaal 12 uit- en 12 thuiswedstrijden. En een nog een beperkt aantal oefenwedstrijden. Hoe beter deze pool wordt, hoe minder wedstrijden iedere persoon hoeft te vlaggen. De persoon dient ten minste een kwartier voor aanvang van de wedstrijd zich te melden. Dit geldt zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Bij de uitwedstrijden behoeft de persoon ook niet met het team mee te reizen, maar kan zelfstandig naar de juiste locatie reizen. Hiervoor kan een vergoeding van € 0,19 per kilometer worden ontvangen. Wij streven naar minimaal 6 personen in de pool. Naast een eventuele kilometervergoeding is ook nog een financiële vergoeding bespreekbaar.

· Kantinemedewerkers

In totaal zijn 5 à 6 personen ter aanvulling van het team van kantinemedewerkers. Het betreft aanvulling voor zowel op de zaterdag als op de zondag. Als inderdaad zich 5 à 6 personen zich melden dan zullen ongeveer 5x per seizoen daadwerkelijk kantinedienst hebben. Personen die (nog) geen ervaring hebben zullen zoveel mogelijk worden gekoppeld aan mensen met ervaring.

Ook personen waarvoor 5x per seizoen net te veel is zijn welkom. Tenslotte vele handen maken licht werk.

Dit is een laatste poging om een en ander op een vrijwillige basis in te vullen. Mocht dit niet of in te beperkte mate dan kunnen wij niet anders dan een en ander op een meer verplichtend karakter te organiseren. Wij hopen overigens dat het niet zover komt.

Natuurlijk zullen wij een en ander afstemmen met het MFA De Agaat, het huurdersplatform van De Agaath en Quick Up, waarbij een verdere samenwerking op dit gebied met Quick Up zeker aan de orde zal komen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.