Bericht van de voorzitter

Beste leden,

Zoals U wellicht vernomen heeft loopt er een discussie tussen de gemeente en de buitensportverenigingen over een bezuiniging die de gemeente wil doorvoeren op de buitensportverenigingen. Hiertoe is door College van B&W een voorstel uitgewerkt op grond waarvan de buitensportverenigingen zich verenigd hebben en in gezamenlijkheid zich tot de gemeenteraad hebben gericht. Op grond hiervan heeft het College van B&W de raad verzocht het voorstel van de agenda te halen. De raad heeft besloten in te stemmen met dit verzoek en het voorstel is derhalve van de agenda gehaald.

Wij als gezamenlijke buitensportverenigingen willen graag vanuit een breder perspectief met de gemeente in gesprek. Als gezamenlijke buitensportverenigingen hebben we het volgende met elkaar afgesproken:

* We formeren een werkgroep die namens de gezamenlijke buitensportverenigingen een concept notitie voorbereid op grond waarvan we met de gemeente het juiste gesprek kunnen gaan voeren. De werkgroep bestaat uit Rob Hofman (voorzitter SIOL), Jos Arts (voorzitter Civicum), Arthur Baudet (voorzitter VCA-St Agatha), Werner Branje (vice voorzitter JVC Cuijk)

* Deze concept notitie wil de werkgroep gereed hebben in week 22 ter bespreking met alle buitensportverenigingen die het betreft.

* In week 23 zal dan deze notitie worden aangeboden aan de gemeente.

* In week 26 willen we deze concept notitie dan gaan bespreken met het College van B&W.

Volgens ons zijn zowel de gemeente Cuijk als de (buiten)sportverenigingen er bij gebaat wanneer we met elkaar de kans pakken om in gesprek te gaan over de toekomstbestendigheid van de sport in Cuijk. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer we samen het juiste gesprek voeren dit mooie resultaten kan opleveren voor samenleving.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u vragen heeft went u zich dan tot de voorzitter van uw vereniging.